കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

2019 നവംബർ 19 ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ,
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്

ചൊവ്വ രാത്രിയും ബുധനാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 12 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ് . കാറ്റിൻറെ ദിശ പൊതുവെ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും ചിലയവസരങ്ങളിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നുമാവും.ബുധനാഴ്ച പുല്ലുവിള ,പൂവാർ തീരങ്ങളിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം മണിക്കൂറിൽ 26 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 6 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ തെക്കൻ കടലിൽ ഇരുപത് കിലോമെറ്ററിനപ്പുറം 32 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുമായിരിക്കും .തീരക്കടലിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടാകാം . കാണാവുന്ന ദൂരം 6 കിലോമീറ്ററോളം .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. കാറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക്