കടലിന്റെ സ്ഥിതി

IMG_0076

   mic                  

ശബ്ദം     

തിരുവനന്തപുരത്തു കടലിൽ പോകുന്നവർക്കായി. റേഡിയോ മൺസൂൺ

2018 ഒക്ടോബർ 21 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണിക്കുള്ള ബുള്ളറ്റിൻ.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവരസേവനകേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം ഐഎം ഡിയും അറിയിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച കാറ്റ് പൊതുവെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറുനിന്നുമായിരിക്കും – എന്നാൽ വടക്കുകിഴക്കുനിന്നും കാറ്റുണ്ടാകാം. മണിക്കൂറിൽ 9 മുതൽ 18 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലും ഇടയ്ക്കു ൨൭ കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിലൂലു. തിരമലകളുടെ ഉയരം അഞ്ചു അടിയോളം – തെക്കുപടിഞ്ഞാറു നിന്നും.

പരക്കെ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും. മഴയുണ്ടാകുവോളം സാമാന്യം നല്ല ദൂരത്തിൽ കാണാനാവും. കനത്ത മഴയത്തു കാഴ്ച തീരെക്കുറയും,

തിങ്കളാഴ്ച വടക്കു പടിഞ്ഞാറുനിന്നുള്ള കാറ്റുതുടരും, പൊതുവെ മണിക്കൂറിൽ 9 മുതൽ 18 കിലൊമീറ്ററോളം വേഗതയിൽ. കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 27 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലെത്തിയേക്കാം തിരമാലകളുടെ ഉയരം അഞ്ചു അടിയോളം – തെക്കുപടിഞ്ഞാറു നിന്നും.

പരക്കെ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചുറ്റും കാണാവുന്ന ദൂരം 4 കിലോമീറ്ററോളം.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണിക്ക്

 mic                 graph-icon             images-2              icons8-map-marker-50                images

ശബ്ദം         രേഖാചിത്രം      സമയവിവരം     ഭൂപടം          ചിത്രങ്ങൾ