കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

2020 ഫെബ്രുവരി 17 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ,
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്

തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ 13 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും പകൽ മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 10 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ വേഗതയിലുമാവും കാറ്റ്. വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും ചിലയവസരങ്ങളിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാവും കാറ്റ് . അലകൾ തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും ചിലയവസരങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും 4 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് തീരക്കടലിൽ 26 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും .
പൂവാർ തീരത്ത് നിന്നും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം. അലകൾ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും 6 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും.
തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 11 കിലോമീറ്ററോളം. ചൊവ്വാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരത്തെ കടലിൽ ഇതേ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്.

വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വരെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലും ആൻഡമാൻ കടലിലും കിഴക്ക് നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും, തമിഴ്‍നാട് പോണ്ടിച്ചെരി, കന്യാകുമാരി തീരങ്ങളിലും മന്നാർ ഉൾക്കടലിലും കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കടലിൽ പണിക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ഐ എം ഡിയുടെ നിർദ്ദേശം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. കാറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്.
അടുത്ത അറിയിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക്