കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

2019 ഡിസംബർ 9 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ,
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്

ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ വടക്കൻ തീരക്കടലിലും തെക്കൻ തീരക്കടലിലും മണിക്കൂറിൽ 22 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം.മര്യനാട് മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 16 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം മണിക്കൂറിൽ 20 മുതൽ 24 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം.കാറ്റിൻറെ ദിശ പൊതുവെ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും ആയിരിക്കും .ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തീരക്കടലിൽ പൊതുവെ കാറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പുല്ലുവിള ,പൂവാർ തീരങ്ങളിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം മണിക്കൂറിൽ 34 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാം.പൂവാർ,പുല്ലുവിള തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ പണിക്കുപോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 7 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 24 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ തെക്കൻ കടലിൽ ഇരുപത് കിലോമെറ്ററിനപ്പുറം 38 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലുമായിരിക്കും .തീരക്കടലിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായി മഴ ഉണ്ടാകാം . കാണാവുന്ന ദൂരം 5 കിലോമീറ്ററോളം. ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 16 മുതൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. കാറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്.