കടലിന്റെ സ്ഥിതി

റേഡിയോ മൺസൂൺ

ശബ്ദം
IMG_0076

2020 ജനുവരി 28 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ,
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയിസ് അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്

ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 12 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ് .തെക്ക് നിന്നും ചിലയവസരങ്ങളിൽ വടക്ക് നിന്നും കാറ്റുണ്ടാകാം. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറവും ഇതേ വേഗതയിലാവും കാറ്റ് .പൂവാർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം മണിക്കൂറിൽ 18 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലാവും കാറ്റ്. അലകൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 6 അടി വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് തീരക്കടലിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും . തീരക്കടലിൽ കാണാവുന്ന ദൂരം 8 കിലോമീറ്ററോളം.വ്യാഴാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരക്കടലിൽ ഇതേ വേഗതയിലാവും കാറ്റ് .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് കാണുക imdtvm.gov.in. കാറ്റ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് മലയാളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി radiomonsoon.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും ലഭ്യമാണ്.
അടുത്ത അറിയിപ്പ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക്