കടലിന്റെ സ്ഥിതി

ബ്ദം
IMG_0076

2019 ജൂൺ 25 ചൊവ്വാഴ്‍ച രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.

കേരള തീരക്കടലിലും ഉൾക്കടലിലും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 18 മുതൽ 28 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ. കാറ്റിന്റെ വേഗത ചിലയവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 37 കിലോമിറ്റർ വരെയും ആകാം. തിരമാലകൾ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിന്നും 9 അടി ഉയരത്തിൽ. പരക്കെ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടാവും. കാണാവുന്ന ദൂരം 7 കിലോമീറ്ററോളം. മഴയത്തു കാഴ്ച തീരെക്കുറയും.

തെക്കൻ തമിഴ് നാട് തീരത്തു കുളച്ചൽ മുതൽ ധനുഷ്‌കോടി വരെ ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ 11 അടി ഉയരത്തിൽ തിരകളുണ്ടാവും. മണിക്കൂറിൽ 4 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ നീരൊരൊഴുക്കും.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.