കടലിന്റെ സ്ഥിതി

ശബ്ദം
IMG_0076

2019 മെയ് 19 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്.

ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം ഐ എം ഡിയും ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന കേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സും അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്:

ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും കേരളതീരത്തു കാറ്റ് വടക്കു നിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 18 മുതൽ 27 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ.

തിരമാലകൾ നാലടി വരെ ഉയരത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു നിന്നും.

അങ്ങിങ്ങായി മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടാവും. കാണാവുന്ന ദൂരം 7 കിലോമീറ്ററോളം.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.