കടലിന്റെ സ്ഥിതി

ശബ്ദംIMG_0076 

റേഡിയോ മൺസൂൺ

2018 ഡിസംബർ 14 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 2 മണിക്കുള്ള ബുള്ളറ്റിൻ.

വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും കാറ്റ് പൊതുവെ വടക്കുനിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നും മണിക്കൂറിൽ 18 മുതൽ 27 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ.

തിരമാലകൾ മൂന്നടിയോളം ഉയരത്തിൽ – തീരക്കടലിൽ പൊതുവെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നും, ഉൾക്കടലിൽ തീരത്തുനിന്നും 20 കിലോമിറ്ററിനുമപ്പുറം തെക്കുകിഴക്കുനിന്നും.

ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാണാവുന്ന ദൂരം 11 കിലോമിറ്ററോളം. കേരളം തീരത്തേക്ക് പ്രത്യക അറിയിപ്പുകളില്ല.

ദൂരക്കടലിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ വളെരെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കയാണ്, തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഈ സ്ഥിതി തുടരും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ദൂരക്കടലിൽ ഉള്ളവർ തിരികെ വരണമെന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ അറിയിപ്പുകൾ കേരളം തീരത്തും അറബിക്കടലിലൂലും പോകുന്നവർക്ക് ബാധകമല്ല.

ഡിസംബർ 14 വെള്ളിയാഴ്ച തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപമുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുംപോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാറ്റ് 85 കിലോമിറ്റർ വേഗതയിലാകാം.

ഡിസംബർ 15 ശനിയാഴ്ച തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപമുള്ള മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തും പോകരുത്. കാറ്റ് 110 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ.

ഡിസംബർ 16 ഞായറാഴ്ചയും 17 തിങ്കളാഴ്ചയും മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും സമീപമുള്ള തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തും മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തും പോകരുത്. ഞായറാഴ്ച കാറ്റു 120 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ.

ഈ അറിയിപ്പുകൾ കേരളം തീരത്തും അറബിക്കടലിലും പോകുന്നവർക്ക് ബാധകമല്ല.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു.