കടലിന്റെ സ്ഥിതി

IMG_0076

   mic                  

ശബ്ദം     

2018 ആഗസ്ററ്19 ഞായറാഴ്ച വടക്ക് ഇടവ മുതൽ തെക്ക് വിഴിഞ്ഞം വരെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുംകാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 30 കി.മി. വരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും തിരമാലകൾ 10 അടിയോളം ഉയരാം തിരമാലകൾ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നായിരിക്കും തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളായ കരിച്ചാലിലുംപൂവാറിലും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 40 കി.മി.വരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും തിരമാലകൾ 11 അടിയോളം ഉയരാം തിരമാലകൾ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നായിരിക്കും കടലിൽ പരക്കെ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടായിരിക്കും. ചുറ്റുംകാണാവുന്നദൂരം അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വരെയാകാം.

കേരളത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർകോഡ് വരെയുള്ള തീരപ്രേദേശത്തു 20 .08 .2018 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 .30 വരെ ശക്തമായ കാറ്റും തദ്‌ ഫലമായി സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുംതിരമാലകൾ 10 അടി മുതൽ 11 അടി വരെ ഉയരുവാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. നീരൊഴുക്ക് മണിക്കൂറിൽ 3 കി.മി. വരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും

കേരളതീരത്തും ഉൾകടലിലും ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 35 കി.മി മുതൽ 45 കി.മി വരെ വേഗത്തിൽ എത്താവുന്ന കാറ്റുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . ചിലപ്പോഴൊക്കെ മണിക്കൂറിൽ 55 കി.മി മുതൽ 60 കി.മി. വരെ വേഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
ആയതിനാൽ മീൻപിടുത്തക്കാർ , വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബി കടൽ,തെക്കൻ അറബിക്കടൽ , മധ്യഅറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ഇൻകോയിസും ഐ എം ഡി യും അറിയിക്കുന്നു

   mic                 graph-icon             images-2              icons8-map-marker-50                images
ശബ്ദം         രേഖാചിത്രം      സമയവിവരം     ഭൂപടം          ചിത്രങ്ങൾ