കടലിന്റെ സ്ഥിതി

ശബ്ദം

IMG_0076

റേഡിയോ മൺസൂൺ

റേഡിയോ മൺസൂൺ

2019 മാർച്ച് 22 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്ക് ഇറക്കിയ ബുള്ളറ്റിൻ.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രവിവരസേവനകേന്ദ്രം ഇൻകോയ്‌സും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിറ്‍രീക്ഷണ വിഭാഗം ഐ എം ഡിയും അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്: വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും കാറ്റ് പൊതുവെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിന്നും . മണിക്കൂറിൽ 18 മുതൽ 27 കിലോമിറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ. കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 36 കിലോമിറ്റർ വരെയാകാം.

തിരമാലകൾ തീരക്കടലിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും നാലടി ഉയരത്തിൽ. ഉൾക്കടലിൽ, തീരത്ത് നിന്നും 20 കിലോമിറ്ററിനും അപ്പുറം അഞ്ചടി ഉയരത്തിൽ തെക്കു കിഴക്കു നിന്നും . ഒറ്റപ്പട്ട മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയമഴയോ ഉണ്ടാവും. കാണാവുന്ന ദൂരം 7 കിലോമിറ്ററോളം.

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിവരെ തീരത്ത് കടൽ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കും ആറു മുതൽ ഏഴടി വരെ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ തിരകളുണ്ടാവും. പതിനാറു സെക്കന്റ് ഇടവേളയിലാകും തിരകൾ.

അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.